Articole

Este Marea Britanie o tara rasista?

London Bridge vazut de un roman in AngliaMarea Britanie o tara rasista? Greu de crezut…si totusi unii cred ca Marea Britaie, ei bine, este rasita.

Violen?ele rasiste în Europa sunt tot mai frecvente. Concluzia este subliniat? de Agen?ia Consiliului Europei împotriva Rasismului (ECRI). Ultimul raport al institu?iei lansat luna trecut?, ECRI atrage aten?ia asupra faptul c? violen?ele xenofobe în Europa sunt din ce în ce mai multe.

Agen?ia monitorizeaz? ??rile europene ?i modul în care se respect? politicile de eliminare a rasismului, o form? a xenofobiei, ?i dac? au efecte. ECRI face o analiz? am?nun?it? a ??rilor din Europa ?i public? pentru fiecare stat în parte un raport.

Anul acesta au fost publicate 8 astfel de documente pentru Fran?a, Austria, Marea Britanie, Albania, Estonia, Georgia, Polonia ?i Macedonia.

Pentru Marea Britanie, Agen?ia Consiliului Europei împotriva Rasismului a publicat în prim?vara acestui an un raport în care atrage aten?ia c? fenomenul xenofobiei este departe de a fi eliminat. “De la publicarea ultimului raport pentru Marea Britanie, în 2005, a existat progres, îns? câteva elemente continu? s? îngrijoreze”, se men?ioneaz? ECRI.

Astfel, în rândul celor mai defavorizate grupuri în Marea Britanie sunt romii ?i nomazi, iar autorit??ile britanice nu au f?cut nimic în acest sens. Speciali?tii pe probleme de rasism afirm? în acest raport c? cele dou? grupuri sunt “victime ale celor mai mari niveluri de ostilitate ?i prejudec??i”.

via Cum tr?iesc românii într-o ?ar? rasist? > EVZ.ro.

One Comment

  1. GeorgeB.

    Nu sunt o persoana rasista, dar cand vine vorba de romi sunt cel mai xenofob ! multumita lor avem nevoie de permise speciale de munca si suntem priviti ca cersetori, hoti, violatori etc.

Un comentariu face cat 1000 de strangeri de mana